မြိတ်ခရိုင်၊ မောတောင်ဒေသတွင် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း ဖွင့်လှစ်ပေးရေးနဲ့ စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း

           တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ထားဝယ်ခရိုင်၊ မြိတ်ခရိုင်၊ ကော့သောင်းခရိုင် တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်းမှာ ခရိုင်ကြီး(၃)ခုရှိပြီး  မြို့နယ်(၁၀)မြို့နယ်ရှိပါတယ်။ မြို့နယ်(၁၀)မြို့နယ်မှာ ထားဝယ်ခရိုင်တွင် ရေးမြို့နယ်၊ လောင်းလုံမြို့နယ်၊ အယင်းချောင်းမြို့နယ်၊ ထားဝယ်မြို့နယ်များဖြစ်ပါတယ်။ မြိတ်မြို့နယ်တွင်  မြိတ်ခရိုင်တွင် မြိတ်မြို့၊ တနင်္သာရီ၊ ကျွန်းစု၊ အနောက်မြို့နယ်များ ဖြစ်ကြပြီး ကော့သောင်းခရိုင်တွင် ကော့သောင်းမြို့၊ ဘုတ်ပြင်းမြို့များ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီမြို့နယ်(၁၀)မြို့နယ်တွင် ထွက်ရှိသော ရေထွက်ကုန်နှင့် တခြားကုန်ပစ္စည်းများကို ပြည်ပသို့ လွယ်လင့်တကူ တင််ပို့ရောင်းချနိုင်ရေးတွင် ဆောင်ရွက်သွားခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိ ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများကို ရေလမ်းခရီးဖြင့် ကော့သောင်းမြို့မှတဆင့် တစ်ဖက်နိုင်ငံ ရနောင်းမြို့သို့ တင်ပို့ရောင်းချလျက်ရှိရာ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်း ရှည်လျားပြီး အချိန်ပိုမို ကြန့်ကြာသဖြင့် ကုန်ကျစရိတ်များပါသည်။ သို့ပါ၍ ထားဝယ်ခရိုင်၊ မြိတ်ခရိုင်၊ ကော့သောင်းခရိုင်တို့မှ ထွက်ရှိသော ကုန်ပစ္စည်းများကို မြိတ်ခရိုင်အတွင်းရှိ မောတောင်ဒေသကြီီး နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း လမ်းကြောင်းမှတဆင့် တရားဝင် တင်ပို့ရောင်းချခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံတော်နဲ့ ပုဂ္ဂလိကတို့တွင် ဝင်ငွေပိုမို ရရှိနိုင်ပါသောကြောင့် မောတောင်ဒေသတွင် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအား တရားဝင်ဖွင့်လှစ်ရန် အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိကို ကျွန်တော်မေးမြန်းတင်ပြခြင်းကို နိဂုံးချုပ်အပ် ပါတယ်ခင်ဗျား။ 

 


           တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ထားဝယ်ခရိုင်၊ မြိတ်ခရိုင်၊ ကော့သောင်းခရိုင် တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်းမှာ ခရိုင်ကြီး(၃)ခုရှိပြီး  မြို့နယ်(၁၀)မြို့နယ်ရှိပါတယ်။ မြို့နယ်(၁၀)မြို့နယ်မှာ ထားဝယ်ခရိုင်တွင် ရေးမြို့နယ်၊ လောင်းလုံမြို့နယ်၊ အယင်းချောင်းမြို့နယ်၊ ထားဝယ်မြို့နယ်များဖြစ်ပါတယ်။ မြိတ်မြို့နယ်တွင်  မြိတ်ခရိုင်တွင် မြိတ်မြို့၊ တနင်္သာရီ၊ ကျွန်းစု၊ အနောက်မြို့နယ်များ ဖြစ်ကြပြီး ကော့သောင်းခရိုင်တွင် ကော့သောင်းမြို့၊ ဘုတ်ပြင်းမြို့များ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီမြို့နယ်(၁၀)မြို့နယ်တွင် ထွက်ရှိသော ရေထွက်ကုန်နှင့် တခြားကုန်ပစ္စည်းများကို ပြည်ပသို့ လွယ်လင့်တကူ တင််ပို့ရောင်းချနိုင်ရေးတွင် ဆောင်ရွက်သွားခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိ ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများကို ရေလမ်းခရီးဖြင့် ကော့သောင်းမြို့မှတဆင့် တစ်ဖက်နိုင်ငံ ရနောင်းမြို့သို့ တင်ပို့ရောင်းချလျက်ရှိရာ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်း ရှည်လျားပြီး အချိန်ပိုမို ကြန့်ကြာသဖြင့် ကုန်ကျစရိတ်များပါသည်။ သို့ပါ၍ ထားဝယ်ခရိုင်၊ မြိတ်ခရိုင်၊ ကော့သောင်းခရိုင်တို့မှ ထွက်ရှိသော ကုန်ပစ္စည်းများကို မြိတ်ခရိုင်အတွင်းရှိ မောတောင်ဒေသကြီီး နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း လမ်းကြောင်းမှတဆင့် တရားဝင် တင်ပို့ရောင်းချခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံတော်နဲ့ ပုဂ္ဂလိကတို့တွင် ဝင်ငွေပိုမို ရရှိနိုင်ပါသောကြောင့် မောတောင်ဒေသတွင် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအား တရားဝင်ဖွင့်လှစ်ရန် အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိကို ကျွန်တော်မေးမြန်းတင်ပြခြင်းကို နိဂုံးချုပ်အပ် ပါတယ်ခင်ဗျား။