တောင်သူများ စိုက်ပျိုးသည့် သီးနှံများအတွက် ပိုးသတ်ဆေးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း

        ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နည်းဥပဒေ ၄၁ အရ ယခု ကျင်းပဆဲဖြစ်သော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် အောက်ဖော်ပြပါ မေးခွန်းအား သက်ဆိုင်ရာမှ ‌ဖြေကြားပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ မေးမြန်းလိုပါတယ်။

            ကျွန်တော် မေးမြန်းလိုတဲ့မေးခွန်းကတော့ တောင်သူများ သီးနှံစိုက်ပျိိုးတဲ့အခါ အချို့သော ဒေသများတွင် အာနိသင်နည်းပါးသော ပိုးသတ်ဆေးများသုံးစွဲမိ၍ သီးနှံများ ထိခိုက်မှုရှိခဲ့သည့် ဖြစ်စဥ်များရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့ အချို့သောဒေသများတွင် အာနိသင်ပြင်းထန်သော ပိုးသတ်ဆေးများ သုံးစွဲမိ၍ ဓာတ်ကြွင်း အာနိသင်များကြောင့် စားသုံးသူများနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်များ ထိခိုက်မှုရှိခဲ့ကြောင်း ကြားသိရှိခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကာကွယ်တားဆီးနိုင်မယ့် အစီအစဉ်များ ရှိ၊ မရှိနှင့် ရှိပါက မည်ကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ထားသည်ကို သိရှိလိုကြောင်း မေးမြန်းလိုပါတယ်ခင်ဗျား။          

 


        ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နည်းဥပဒေ ၄၁ အရ ယခု ကျင်းပဆဲဖြစ်သော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် အောက်ဖော်ပြပါ မေးခွန်းအား သက်ဆိုင်ရာမှ ‌ဖြေကြားပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ မေးမြန်းလိုပါတယ်။

            ကျွန်တော် မေးမြန်းလိုတဲ့မေးခွန်းကတော့ တောင်သူများ သီးနှံစိုက်ပျိိုးတဲ့အခါ အချို့သော ဒေသများတွင် အာနိသင်နည်းပါးသော ပိုးသတ်ဆေးများသုံးစွဲမိ၍ သီးနှံများ ထိခိုက်မှုရှိခဲ့သည့် ဖြစ်စဥ်များရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့ အချို့သောဒေသများတွင် အာနိသင်ပြင်းထန်သော ပိုးသတ်ဆေးများ သုံးစွဲမိ၍ ဓာတ်ကြွင်း အာနိသင်များကြောင့် စားသုံးသူများနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်များ ထိခိုက်မှုရှိခဲ့ကြောင်း ကြားသိရှိခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကာကွယ်တားဆီးနိုင်မယ့် အစီအစဉ်များ ရှိ၊ မရှိနှင့် ရှိပါက မည်ကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ထားသည်ကို သိရှိလိုကြောင်း မေးမြန်းလိုပါတယ်ခင်ဗျား။