# ပါတီအမည်
1 အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစု
2 ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီ
3 မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ
4 ဖလုံ-စဝေါ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
5 ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံဖြိုးရေးပါတီ
6 ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
7 ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
8 လားဟူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ
9 တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
10 ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်
11 ကယန်းအမျိုးသားပါတီ
12 ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ
13 တအောင်း(ပလောင်)အမျိုးသားပါတီ
14 ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားလူငယ်များ (ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ)
15 ချင်းအမျိုးသားပါတီ
16 ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(မြန်မာ)
17 ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ
18 အင်းအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ
19 ဝဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
20 အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်