ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

အမည် ဒေါ်စုစုလွင်
မွေးသက္ကရာဇ် ၀၄-၂၂-၁၉၅၂
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် ၁၂/ဗဟန (နိုင်) ၀၅၅၀၉၄
ကျား/မ
လူမျိုး ဗမာ
ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ ဗုဒ္ဓ
ယခင်အလုပ်အကိုင် ပညာပျိုးခင်း
ရွေးကောက်ခံရသည့် လွှတ်တော် ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်
ရွေးကောက်ခံရသည့် မဲဆန္ဒနယ် သုံးခွ မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်
လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ် စတင် ထမ်းဆောင်သည့် နေ့ရက် ၀၅-၀၂-၂၀၁၂

မေးခွန်းများ

    မေးခွန်းများ မရှိသေးပါ။

အဆိုတင်သွင်းချက်များ

    အဆိုတင်သွင်းချက်များ မရှိသေးပါ။

ဥပေဒေကြမ်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးချက်များ

    ဆွေးနွေးချက်များ မရှိသေးပါ။

မှတ်တမ်းများ

    မှတ်တမ်းများ မရှိသေးပါ