ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

အမည် ဦးခင်မောင်လတ်
မွေးသက္ကရာဇ် ၁၁-၁၇-၁၉၅၃
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် ၁၁/စတန (နိုင်) ၀၁၃၈၇၇
ကျား/မ ကျား
လူမျိုး ရခိုင်
ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ ဗုဒ္ဓ
ယခင်အလုပ်အကိုင် ဂျာနယ်လစ်၊ သတင်းဘာသာပြန်
ရွေးကောက်ခံရသည့် လွှတ်တော် ပထမအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော်
ရွေးကောက်ခံရသည့် မဲဆန္ဒနယ် ရခိုင်ပြည်နယ် အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၆)
လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ် စတင် ထမ်းဆောင်သည့် နေ့ရက် ၀၁-၃၁-၂၀၁၁

မေးခွန်းများ

အဆိုတင်သွင်းချက်များ

    အဆိုတင်သွင်းချက်များ မရှိသေးပါ။

ဥပေဒေကြမ်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးချက်များ

    ဆွေးနွေးချက်များ မရှိသေးပါ။

မှတ်တမ်းများ

    မှတ်တမ်းများ မရှိသေးပါ